SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJI (AKOLATORI)

Tās ir ierīces individuālai patērētās siltumenerģijas uzskaitei centrālapkures sistēmām, kurās nav iebūvētu speciālu siltuma uzskaites mērierīču.

Kā darbojas akolators?
Alokators relatīvi salīdzina katra apkures sildķermeņa (radiatora, siltās grīdas, dvieļu žāvētāja) telpā izdalīto siltumu ar citiem šīs pašas apkures sistēmas sildķermeņiem. Pēc tam ar centrālā datu savācēja/ skaitītāja palīdzību automātiski tiek veikts visas ēkas patērētās siltumenerģijas reāls sadalījums starp dzīvokļiem.

Ko iegūst iedzīvotāji?
Ēkas iedzīvotāji iegūst taisnīgu apkures maksas sadalījumu un maksā vienīgi par katra dzīvokļa reāli patērēto siltumenerģiju. Tādā veidā tiek veicināta visu ēkas iedzīvotāju apzinīga attieksme pret siltumenerģiju, tie rūpīgāk seko līdzi savu dzīvokļu temperatūrai, ziemas laikā neatstāj ilgstoši vaļā atvērtus logus, efektīvi izmanto termoregulatorus, samazinot kopējo siltumenerģijas rēķinu par 20-30%.

Ko iegūst apsaimniekotājs?
Apsaimniekotājs iegūst objektīvu, precīzu un operatīvu informāciju par ēkas un atsevišķu dzīvokļu siltumenerģijas patēriņu un izsniedz dzīvokļiem tikai reāli patērētajai siltumenerģijai proporcionālus rēķinus. Attālinātā siltuma patēriņu datu nolasīšana, neieejot dzīvoklī, stipri atvieglo apsaimniekotāja darbu, ļaujot ieekonomēt uz personāla darba stundu un transporta rēķina.


APKURES TERMOREGULATORI

Tie ir automatizēti ventiļi, ko uzstāda pie katra no apkures ķermeņiem un kas paredzēti individuālai apkures intensitātes regulēšanai dzīvoklī, regulējot katra apkures ķermeņa temperatūru tādā veidā uzturot noteiktu telpas temperatūru.

Kāpēc Latvijā daudzi radiatori nav aprīkoti ar termoregulatoriem?
Tam par iemeslu galvenokārt ir Latvijas ēku vecums un savulaik apkures sistēmu projektēšanā izmantotā tehnoloģija. Vēl pirms dažiem desmitiem gadu Latvijā valdīja uzskats, ka siltumenerģija ir salīdzinoši lēts resurss un to nav nepieciešas taupīt. Tā vietā lai samazinātu apkures intensitāti mājā, iedzīvotāji ziemā atvēra logus un tādā veidā pazemināja temperatūru telpā. Lielākā daļa miera un padomju laikos uzstādīto apkures sistēmu ir paredzētas konstantai apkures temperatūrai, bez iespējas to regulēt katram dzīvoklim atsevišķi.

Kā darbojas termoregulators?
Termoregulatorā iebūvēta speciāla kapsula, kuras izmēri mainās atkarībā no apkārtējās vides temperatūras. Tā savukārt savienota ar speciālu vārstu, kas atkarībā no kapsulas izmēra, palielina vai samazina siltumnesēja caurplūdi caur radiatoru. Katru termoregulatoru iespējams vienkārši noregulēt, atkarībā no vēlamās telpas temperatūras.

Ko iegūst iedzīvotāji?
Tā rezultātā iedzīvotāji iegūst iespēju autonomi regulēt temperatūru savā dzīvoklī. Ņemot vērā, ka katrs 1 grāds, par kādu tiek samazināta kopējā apkures sistēmas temperatūra, samazina siltumenerģijas patēriņu par 4-6%, iespējams panākt ievērojamu ekonomiju un par 20-30% samazināt rēķinu par patērēto siltumenerģiju.

Ko iegūst apsaimniekotājs?
Pilnībā tiek izslēgtas īrnieku pretenzijas par pārlieku augstu vai nepietiekamu apkures temperatūru dzīvokļos – īrnieki to regulē paši pēc saviem ieskatiem.


ATTĀLINĀTI NOLASĀMIE ŪDENS SKAITĪTĀJI

Tās ir ierīces individuālai patērētā ūdens uzskaitei dzīvokļos. Jaunākās tehnoloģijas piedāvā uzstādīt attālināti nolasāmos ūdens skaitītājus, kurus apsaimniekotājs var nolasīt ar radiosakaru palīdzību, neieejot dzīvoklī.

Ko iegūst iedzīvotāji?
Ēkas iedzīvotāji iegūst taisnīgu maksas sadalījumu par faktiski patērēto silto un auksto ūdeni. Ja kāda dzīvokļa iemītnieki mazgājoties izmanto tikai dušu, tiem vairs nevajag maksāt arī par kaimiņa vannas priekiem izlietoto ūdeni. Tāpat katru mēnesi vairs nav jānoraksta skaitītāju rādījumi – tie apsaimniekotāju sasniedz automātiski.

Ko iegūst apsaimniekotājs?
Apsaimniekotājs iegūst objektīvu, precīzu un operatīvu informāciju par atsevišķu dzīvokļu ūdens patēriņu un izsniedz dzīvokļiem tikai reāli patērētajam ūdens daudzumam proporcionālus rēķinus. Attālinātā ūdens patēriņa datu nolasīšana, neieejot dzīvoklī, stipri atvieglo apsaimniekotāja darbu, ļaujot ieekonomēt uz personāla darba stundu un transporta rēķina. Tāpat reālā laikā sekojot līdzi ūdens patēriņa statistikai, iespējams savlaicīgi novērst liela mēroga ūdens avārijas situācijas.er_logo_small_black