Finansējuma piesaistes vienkāršība

Atrodam atbilstošāko finansējuma piesaistīšanas veidu

Tā ir mūsu ikdiena. Eiropas finansējuma nozarē darbojamies kopš 2004. gada, kad līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai, Latvijā parādījās iespēja piesasitīt publisko finansējumu. Vēsturiski esam fokusējušies tieši uz atbalstu uzņēmējiem.

PUBLISKĀ FINANSĒJUMA PIESAISTE

 • Eiropas Savienības struktūrfondi, Valsts un Eiropas Komisijas atbalsts;
 • Projekta pieteikuma un pavadošās dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana, precizējumu iestrādāšana un klienta pārstāvēšana dienestos;
 • Projekta ieviešanas pakalpojumi, atskaišu un pārskatu sagatavošana, dalība auditos.

PRIVĀTĀ FINANSĒJUMA PIESAISTE

 • Banku, riska kapitāla un privāto investoru finansējums. ALTUM programmu finansējums;
 • Biznesa idejas izvērtēšana, projekta plānošana, neatbilstību novēršana, bilancpolitisko risku optimizācija, biznesa plāna un finanšu analīzes izstrāde;
 • Finansēšanas līgumu izstrāde;
 • Klienta pārstāvība.

PROJEKTU VADĪBA

 • Pilna cikla investīciju projektu vadības pakalpojumi;
 • Ražošanas, pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras izveides vai modernizācijas projektu īstenošana;
 • Investora pārstāvniecība;
 • Projektu realizācijas nodrošināšana no idejas līdz atslēgai.

UZŅĒMUMU PĀRMAIŅAS

 • Uzņēmumu finanšu un darbības rādītāju uzlabošana, pievienotās vērtības paaugstināšana, esošo kredītsaistību refinansēšana;
 • Restrukturizācijas plānu izstrāde un realizācija, uzņēmumu darbības analīze, stratēgījas pārplānošana un pārmaiņu ieviešana;
 • Pakalpojumi esošo saistību refinansēšanai.

Par mums

Šo gadu laikā esam palīdzējuši vairāk kā 200 atsevišķos, apjomīgos projektos gan jauna biznesa uzsācējiem, gan reģionā zināmiem nozaru līderiem. Iepazīstieties ar uzņēmuma partneriem:

Lauris Bronušs

Līdzšinējā pieredze un zināšanas ļauj ātri uztvert informāciju un rast veiksmīgākos
risinājumus pat vissarežģītākajos apstākļos. Mana ikdiena sastāv no investīciju
plānu un finanšu vadības modeļu izstrādes, kā arī apjomīgu investīciju projektu
vadības un realizācijas dzīvē. Nerimstošs azarts radīt papildus pievienoto vērtību
gan jauniem, gan aprobētiem biznesa mehānismiem.

Prasmes:

Finansējuma piesaiste un strukturēšana;

Uzņēmumu restrukturizēšana un attīstība;

Vēsturiski apjomīgākie projekti metālapstrādē, IT, siltumapgādē, kokapstrādē un pētniecībā.

lauris@globalconsulting.lv

+371 22185630

Rinalds Trukšs

Jautājumus, uz kuriem ir īsas atbildes, nav interesanti uzdot.
Man patīk sarežģītas stratēģiskas situācijas uzņēmuma izaugsmes vai
radikālu pārmaiņu stadijā. Tāpat man ir profesionāla interese par startup
uzņēmumu ievirzīšanu biznesā. Esmu tāds kā kreatīvais praktiķis.

Prasmes:

Finansējuma piesaistīšana un strukturēšana. Pārmaiņu vadība;

Biznesa modeļu attīstīšana un koprades darba metožu pielietošana ikdienas darbā;

Vēsturiski apjomīgākie projekti kokapstrādes, pārtikas pārstādes un poligrāfijas nozarēs.

rinalds@globalconsulting.lv

+371 22844088

Veiksmes stāsti

Šo gadu laikā partneru piesaistītais finansējums pārsniedz 100 milj. EUR. Zemāk daži no mūsu partneru veiksmīgajiem projektiem un lielākie klienti.

Food Union

www.foodunion.lv

 

Livonia Print

Livonia Print ir starp vadošajiem poligrāfijas uzņēmumiem Ziemeļu un Baltijas reģionā. Kopš 2010.gada esam kopīgi piesaistījuši investīcijas vairāk nekā 15M EUR apmērā ieguldījumiem modernās poligrāfijas tehnoloģijās, pētniecībā un attīstībā, kā arī darbinieku izglītošanā. Investīcijas veiktas ar mērķi paaugstināt galaproduktu kvalitāti un samazināt produktu izstrādes ciklu.

http://www.livoniaprint.lv

Bucher Municipal

Piesaistīts 3.1M EUR liels ERAF finansējums ražotnes izveidei un aprīkošanai ar inovatīvām iekārtām un aprīkojumu. Bucher Municipal ir izveidojis modernāko ielu tīrāmo mašīnu ražotni Pasaulē.

http://www.buchermunicipal.com

 

Druva food

Ar vairākkārtēju publiskā financejuma atbalstu izveidota moderna saldējuma ražošanas infrastruktūra – ražošans līnijas, saldētavas, ēku būvniecība un reksontrukcija. Kopējāš investīcijas pārsniedz 5M EUR.

http://www.druvassaldejumi.lv

SPILVA

Inovāciju ieviešanas jomā sadarbojamies ar Spilva zīmolu jau kopš 2007.gada. Kopdarbā esam veikuši vairākas tehnoloģiskas inovācijas, kas ļauj uzņēmumam būt vadošajam zīmolam pārtikas pārstrādes sektorā. Tā 2010.gadā noslēdzās ilgstošs pētniecības process un tika uzstādīta pašu patentēta šķirdo produktu pildīšanas līnija pēc jaunas tehnoloģijas. 2014.gadā iekšējie ražošanas procesi uzņēmumā transformēti uz bezkonservatu ražošanu. 2015.gadā ieviestas inovācijas iepakojuma dizainos un pakošanas līnijās. No ERAF kopumā saņemti 1,5 M EUR.

http://www.spilva.lv

SQUALIO

Piesaistīts 2,9M EUR liels ERAF finansējums programmatūras risinājumu testēšanas laboratorijas izveidei (inovatīva datu centra un laboratorijas aprīkojuma iegādei). SQUALIO ir modernākā programmatūras risinājumu testēšanas laboratorija Eiropā.

http://www.squalio.com

Lameko Impex Smiltene Impex

Ar Smiltene Impex un Lameko Impex strādājam kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībā. Sadarbība vēsturiski bijusi vērsta uz Smiltene Impex kokzāģētavas ražošanas efektivitātes paaugstināšanu. Apjomīgas investīcijas ar kombinētu Eiropas fondu, bankas un uzņēmuma īpašnieka “Baltika Holtzindustrie” ieguldījumu veiktas 2006., 2010. un 2015.gadā. Šobrīd Impex grupa ir starp vadošajiem Latvijas kokapstrādes uzņēmumiem piedāvājot žāvētus, ēvelētus, pēc kvalitātes šķirotus, garumā audzētus un biezumā līmētus kokmateriālus vairāk nekā 20 Pasaules valstīs.

http://www.lamekoimpex.lv

BLRT

Ar kopējo investīciju variāk nekā 5.2M EUR izveidots Latvijā modernākais metālapstrādes cehs. BLRT ir vadošais metalapstrādes un kuģubūves holdings Baltijā.

http://www.blrt.lv

Stora Enso Latvija

http://www.storaenso.com