Atrodam atbilstošāko finansējumu Jūsu biznesa izaugsmei

Piesaistīti vairāk nekā 300 miljoni EUR
90%+ no projektiem veiksmīgi
300+ veiksmīgu projektu
Nozarē kopš 2004. gada

Ar Eiropas finansējuma piesaistīšanu nodarbojamies kopš 2004. gada, kad līdz ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai, parādījās iespēja piesaistīt publisko atbalstu. Esam fokusējušies tieši uz atbalstu uzņēmējiem un kopumā veiksmīgi īstenojuši vairākus simtus projektus. Palīdzam visā finansējuma piesaistīšanas ciklā - sākot no atbilstoša finansējuma mehānisma piemeklēšanas plānotajām investīcijām līdz pēcuzraudzības dokumentu gatavošanai pēc finansējuma saņemšanas.

Pakalpojumi

Publiskā finansējuma piesaistīšana

Nodrošinām pilna cikla projektu vadību finansējuma piesaistīšanai no publiskajiem avotiem. Pārstāvam savus klientus Eiropas Savienības struktūrfondu, Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM/RRF), Norvēģijas atbalsta instrumentu, un...

Lasīt vairāk

Privātā finansējuma piesaistīšana

Nodrošinām pilna cikla projektu vadību finansējuma piesaistīšanai no privātajiem avotiem. Pārstāvam savus klientus banku, riska kapitāla, investīciju fondu un privāto investoru finanšu līdzekļu piesaistīšanā. Veicam projektu ieviešanas pakalpojumus līdz...

Lasīt vairāk

Interešu pārstāvniecība

Nodrošinām savu klientu (investoru un uzņēmēju) interešu aizstāvību un projektu vadību investīciju projektos. Pārstāvam savus klientus jaunu ražotņu izveides un modernizācijas...

Lasīt vairāk

 

Par mums

Teju divdesmit profesionālās pieredzes gadu laikā esam nokomplektējuši profesionāļu komandu un vadījuši vairākus simtus veiksmīgu ražotņu izveides un paplašināšanas, jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanas, inovāciju izstrādes un ieviešanas, būvniecības un jaunu tehnoloģiju ieviešanas investīciju projektus. Pamatā sadarbojamies ar vidējiem un lieliem uzņēmējiem, kas ir sevi pierādījuši sevi un atrodas savas nozares augšgalā.

#globalconsulting
#ESatbalsts
#keepgoing
#ESfondi

Lauris Bronušs

“Esmu vērsts uz rezultātu. Ja uzņemos projektu, tad skaidri redzu tā potenciālu saņemt finansējumu. Mums jābūt savas jomas profesionāļiem un darbs jāpadara ar pēc iespējas mazāku klienta iesaisti un paredzamu iznākumu. Viegla un tieša komunikācija, atklātums un uz ilgtermiņu vērsta sadarbība finansējuma piesaistes jomā." Galvenās darbības jomas: klientu attiecības, projektu strukturēšana, projektu izstrādes un ieviešanas virsvadība.

Piesaistīti € 200+ miljoni

Rinalds Trukšs

“Man patīk sarežģītas stratēģiskas situācijas uzņēmuma izaugsmes vai būtisku pārmaiņu stadijā. Kā rezultātu ir ļoti patīkami redzēt un sajust darbībā milzīgu ražotni, kurā sinhroni darbojas simtiem cilvēku un tūkstošiem mehānismu, un ir apziņa, ka esmu bijis daļa no šī procesa līdz veiksmīgai darbības uzsākšanai.” Galvenās darbības jomas: finansējuma piesaistes arhitektūras veidošana, problēmsituāciju risināšana, klientu attiecības, projektu virsvadība.

Biznesā kopš 2004.gada

Klienti

Kontakti

Interesējošos jautājumus lūdzam uzdot, zvanot uz mājaslapā norādītajiem tālruņiem. Laicīgi saskaņojot laiku, aicinām arī satikt mūs birojā vai organizēt sarunu attālināti.

Rekvizīti:

GLOBAL CONSULTING SIA
Reģ. Nr. 40103318855
Ofisa adrese: Teikums, Gustava Zemgala gatve 74, Rīga
Juridiskā adrese: Gustava Zemgala 78-1, Rīga
info@globalconsulting.lv