Par mums

Teju divdesmit profesionālās pieredzes gadu laikā esam nokomplektējuši profesionāļu komandu un vadījuši vairākus simtus veiksmīgu ražotņu izveides un paplašināšanas, jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanas, inovāciju izstrādes un ieviešanas, būvniecības un jaunu tehnoloģiju ieviešanas investīciju projektus. Pamatā sadarbojamies ar vidējiem un lieliem uzņēmējiem, kas ir sevi pierādījuši sevi un atrodas savas nozares augšgalā.

Sadarbībā ar klientiem uzsveram savu politisko neitralitāti, tiešu valodu, godīgumu un procesu caurspīdību. Līdzīgi kā sportā - mērķtiecīgs un disciplinēts darbs sava mērķa sasniegšanā ir gan mūsu, gan mūsu klientu vadmotīvs.

Mūsu sadarbības partneri

Mēs aizstāvam savu klientu intereses darbojoties sekojošās organizācijās:

 

 

 

Lauris Bronušs

“Esmu vērsts uz rezultātu. Ja uzņemos projektu, tad skaidri redzu tā potenciālu saņemt finansējumu. Mums jābūt savas jomas profesionāļiem un darbs jāpadara ar pēc iespējas mazāku klienta iesaisti un paredzamu iznākumu. Viegla un tieša komunikācija, atklātums un uz ilgtermiņu vērsta sadarbība finansējuma piesaistes jomā." Galvenās darbības jomas: klientu attiecības, projektu strukturēšana, projektu izstrādes un ieviešanas virsvadība.

Piesaistīti € 200+ miljoni

Rinalds Trukšs

“Man patīk sarežģītas stratēģiskas situācijas uzņēmuma izaugsmes vai būtisku pārmaiņu stadijā. Kā rezultātu ir ļoti patīkami redzēt un sajust darbībā milzīgu ražotni, kurā sinhroni darbojas simtiem cilvēku un tūkstošiem mehānismu, un ir apziņa, ka esmu bijis daļa no šī procesa līdz veiksmīgai darbības uzsākšanai.” Galvenās darbības jomas: finansējuma piesaistes arhitektūras veidošana, problēmsituāciju risināšana, klientu attiecības, projektu virsvadība.

Biznesā kopš 2004.gada