Programmas

Mēs sekojam līdzi publiskā atbalsta jaunumiem un piedalāmies uzņēmējiem interesējošu atbalsta programmu noteikumu izstrādē. Īpaši akcentējam savu līdzdalību digitalizācijas, energoefektivitātes, ražošanas tehnoloģiju un inovāciju atbalsta programmās. Turpinājumā atrodami dažādu atbalsta programmu kopsavilkumi.

Ja Jums rodas papildu jautājumi par savu investīciju plānu papildināšanu ar kādu no atbalsta mehānismiem, aicinām sazināties ar mums privāti.