Pakalpojumi

Vēsturiski esam fokusējušies tieši uz atbalstu uzņēmējiem. Palīdzam visā finansējuma piesaistīšanas ciklā - sākot no atbilstoša finansējuma piemeklēšanas līdz pēcuzraudzības dokumentu gatavošanai jau pēc finansējuma saņemšanas.

Publiskā finansējuma piesaistīšana

Nodrošinām pilna cikla projektu vadību finansējuma piesaistīšanai no publiskajiem avotiem. Pārstāvam savus klientus Eiropas Savienības struktūrfondu, Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM/RRF), Norvēģijas atbalsta instrumentu, un citu Latvijas valsts un Eiropas Komisijas finanšu līdzekļu piesaistīšanā.

Nodrošinām pilnu pārstāvniecību, tai skaitā:

 • projekta pieteikuma un pavadošās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu,
 • precizējumu iestrādāšanu,
 • pārsūdzību gatavošanu un
 • klienta pārstāvēšanu komunikācijā ar atbildīgajām ministrijām un iestādēm.

Veicam projektu ieviešanas pakalpojumus līdz veiksmīgai finansējuma saņemšanai, tai skaitā nodrošinām:

 • atskaišu un pārskatu sagatavošanu,
 • projekta izmaiņu veikšanu un
 • dalību auditos.

Privātā finansējuma piesaistīšana

Nodrošinām pilna cikla projektu vadību finansējuma piesaistīšanai no privātajiem avotiem. Pārstāvam savus klientus banku, riska kapitāla, investīciju fondu un privāto investoru finanšu līdzekļu piesaistīšanā.

Veicam projektu ieviešanas pakalpojumus līdz veiksmīgai finansējuma saņemšanai:

 • biznesa idejas izvērtēšanu,
 • projekta plānošanu,
 • neatbilstību novēršanu,
 • risku optimizāciju,
 • biznesa plānu un finanšu modeļu izstrādi,
 • finansēšanas līgumu izstrādi, un
 • klienta pārstāvniecību.

Interešu pārstāvniecība

Nodrošinām savu klientu (investoru un uzņēmēju) interešu aizstāvību un projektu vadību investīciju projektos. Pārstāvam savus klientus jaunu ražotņu izveides un modernizācijas, energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, digitalizācijas un automatizācijas pasākumu īstenošanas, jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanas vai jaunu produktu ieviešanas iniciatīvās.

Projektu vadība no idejas līdz atslēgai