Liela apjoma investīciju projekti

Atpakaļ

Noslēgusies pirmā projektu atlases kārta jaunajā lielo un vidējo uzņēmumu atbalsta programmā, kurā iespējams saņemt aizdevumu ar kapitāla atlaidi līdz 10 miljoniem eiro. Programmai piešķirtā 99,565 milj. eiro lielā finansējuma ietvaros atbalstu varēs saņemt 14 projekti ar kopējo plānoto investīciju apjomu 586 milj. eiro. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) apstiprinātie projekti paredz izveidot 903 jaunas darba vietas ar darba algu 1,5 reizes lielāku nekā vidēji reģionā, kā arī veikt investīcijas uzņēmumos pētniecībā un attīstībā vairāk kā 17 milj. eiro apmērā un nodrošināt eksporta apjomu vairāk kā 328 milj. eiro gadā. Šobrīd Attīstības finanšu institūcijā Altum ir uzsākts darbs pie šo projektu kreditēšanas nosacījumu pārbaudes un līgumu slēgšanas. Būtiski, ka projektu pieteikumi ir saņemti no visiem Latvijas reģioniem – no Rīgas un Pierīgas reģiona kopā 5 projekti, pa 3 projektiem no Vidzemes un Zemgales reģiona, 2 projekti no Latgales reģiona un 1 no Kurzemes reģiona. Apstiprinātie lielo investīciju projekti ir no tādām nozarēm kā finiera lokšņu un koka paneļu ražošana, farmaceitisko pamatvielu ražošana, galvanisko elementu ražošana, tipogrāfija, elektriskās sadzīves aparatūras ražošana, plastmasas iepakojuma ražošana, stikla šķiedras ražošana, būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana, zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, koka izstrādājumu ražošana, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana. Uzņēmēji ir izrādījuši lielu interesi par jauno atbalsta programmu un kopumā tika pieteikti 45 lielo investīciju projekti. Pieteiktie projekti atbilst RIS3 jeb augstas pievienotās vērtības viedās specializācijas projektiem un to ietvaros paredzēts izveidot jaunas, labi apmaksātas darba vietas, reizē nodrošinot arī ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un zaļajās tehnoloģijās, kā arī tie ir orientēti uz eksportu. Pieteikties atbalstam varēja uzņēmumi, kuru projektos plānotais investīciju apjoms pārsniedz 10 miljonus eiro. Atbalsts tiek piedāvāts kā aizdevums/kapitāla atlaide pamatsummas dzēšanai līdz 30% no projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 miljoni eiro, ja tiek sasniegti projekta mērķi un izpildīti noteikti kritēriji: Uz katriem 250 000 eiro kapitāla atlaides ir 1 jaunradīta darba vieta (bet ne mazāk kā 12 jaunradītas darba vietas) Darba alga 1.3 reizes lielāka kā vidēji reģionā (Rīgā 1.3 reizes lielāka kā vidēji tautsaimniecībā), kuras jāsaglabā vismaz 5 gadus Eksports 3 miljoni eiro pirmajā pilnajā faktiskajā darbības gadā Pētniecībai un attīstībai paredzētie izdevumi - 250 000 EUR trīs gados Vismaz 20% no ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citos uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā. Atbalsta programmu kopīgi īsteno LIAA un ALTUM.

5 no kopumā 14 apstiprinātajiem liela apjoma projektiem, sagatavoti un tiks īstenoti ar SIA Global Consulting komandas iesaisti!